Dairy Management System 21

Program Zarządzania Stadem – Ekspert informacji z nowymi narzędziami do zarządzania

Precyzyjna hodowla zwierząt Z DMS 21 najlepsze przygotowanie na przyszłość

Kto chce skutecznie produkować mleko, musi w pełni kontrolować wszystkie istotne czynniki.  Wszelkie istotne informacje muszą być zatem dostępne  i monitorowane, a ważne decyzje podjęte i zrealizowane  w odpowiednim czasie. Pionierski system DairyManagementSystem 21 jest niezawodnym partnerem  – maksymalna elastyczność przy minimalnym koszcie, to idealne warunki dla pomyślnej przyszłości.

Precyzyjna hodowla zwierząt  – więcej niż tylko elektroniczne rozpoznawanie zwierząt

W celu lepszego przygotowania się do nadchodzącej przyszłości, gospodarstwo rolnicze musi posiadać elektroniczne systemy sterowania procesami produkcyjnymi. Jest zatem oczywiste, że coraz większego znaczenia nabierają: gromadzenie danych, monitorowanie danych, tworzenie kopi zapasowych danych i sterowanie, jak również interaktywna wymiana danych. System DairyManagementSystem 21  z GEA Farm Technologies pomaga być zawsze w awangardzie, teraz i w przyszłości. Dzięki elektronicznemu rozpoznawaniu zwierząt, system  DairyManagementSystem wraz z programem DairyPlan C21 pozwalają na automatyczny zapis danych reprodukcyjnych.

Szczegóły dotyczące ilości mleka, przewodności, ilości pasz, ciężaru i pomiaru aktywności dostarczają ważnych informacji umożliwiających optymalne zarządzania stadem.

Pomoc w podejmowaniu decyzji i monitoring podjętych decyzji

DairyPlan C21 zapewnia nie tylko podstawę podejmowania decyzji, ale również umożliwia szczegółową kontrolę realizacji podjętych decyzji. System DairyManagementSystem z DairyPlan C21 wpływają na sukces w produkcji mleka poprzez:

  • optymalizację wydajności,
  • optymalizację zdrowotności stada,
  • optymalizację płodności stada,
  • optymalizację żywienia,
  • optymalizację efektywności pracy,
  • zapewnienie jakości produktu.

Zarządzanie produkcją mleka

  • Bezproblemowa integracja z Metatronem 21 i programem DairyPlan C21 otwiera zupełnie nowe możliwości, aby zoptymalizować procesy robocze bezpośrednio na stanowisku udojowym. Metatron 21 opiera się na zestawie indywidualnych danych o zwierzęciu udostępnianych przez DairyPlan C21.
  • Wszystkie niezbędne informacje, takie jak ilość udojów, przepływ mleka i przewodność są rejestrowane w DairyPlan C21 i podlegają dalszej analizie. Takie informacje w postaci graficznej są błyskawicznie udostępnianie w dowolnej chwili po wywołaniu ich na terminalu Metatronu P21.
  • Zalety w skrócie Dokładna rejestracja wydajności mlecznej, uznana przez ICAR Monitoring stanu zdrowia dzięki prezentacji odchyleń w ilości udojów i przewodności Dane o zwierzętach w hali udojowej w celu zarządzania reprodukcją – istotne informacje tj. termin rui, inseminacji i leczenia itd. w czasie rzeczywistym Przygotowanie do udoju i masaż przedudojowy na podstawie analizy takich danych indywidualnych o zwierzęciu pochodzących z DairyPlan C21 jak np. automatyczne wprowadzenie fazy podojowej DairyPlan C21 steruje procesem pulsacji, działaniem Metatronu, pomiarem ilości mleka, żywieniem i selekcją.