Hala udojowa AutoTandem

Udój zindywidualizowany: hala udojowa AutoTandem od GEA

Hala udojowa AutoTandem różni się od innych hal udojowych w sposób zasadniczy. Zapewnia bardzo dużo zalet zwłaszcza dla małych stad:

  • Indywidualne boksy zapewniają idealny widok na krowę i sprawiają, że dojenie przebiega bezstresowo.
  • Każda krowa jest dojona indywidualnie i automatycznie — zwiększa to wydajność stanowiska udojowego o 30%.
  • Panel sterujący MultiLine generuje minimalny hałas i chroni wrażliwe komponenty hali udojowej.
  • Boksy dla krów można ustawić elastycznie — w sposób dostosowany do wszystkich budynków.
  • Wybrać można wiele nowoczesnych komponentów dla hali udojowej: Moduły sterowania udojem, ramiona udojowe i pulsatory

Udój zindywidualizowany: dobra jakość mleka i wyższa wydajność stanowiska udojowego

Hala udojowa AutoTandem od GEA została zaprojektowana na podstawie innowacyjnego konceptu: zapewnia przyjazny dla zwierząt i zindywidualizowany udój o wysokim stopniu automatyzacji. Jest to możliwe dzięki unikatowej konstrukcji hali udojowej.

  • Składa się z wielu boksów, w których jest wystarczająco dużo przestrzeni, aby nawet największe zwierzęta czuły się wygodnie.
  • Boksy są montowane równolegle do kanału udojowego, co zapewnia doskonały widok na zwierzęta.
  • Dzięki temu łatwiej jest też założyć aparaty udojowe.
  • Wszystkie boksy są autonomiczne.

Oznacza to, że każda z krów jest dojona niezależnie. Hala AutoTandem jest zatem odpowiednia dla krów, które doi się dłużej. Kluczowe funkcje: Pomimo faktu, że dojenie jest zindywidualizowane, wydajność każdego stanowiska udojowego można zwiększyć aż o 30%. Zindywidualizowany dój poprawia też jakość mleka, ponieważ brak presji grupowej sprawia, że zwierzęta są dojone w całkowitym spokoju.

Elastyczny układ hali udojowej

Halę udojową AutoTandem można zainstalować w gospodarstwie bez względu na dostępną przestrzeń. Boksy udojowe można ustawić w dowolny sposób. Istnieje możliwość stworzenia hali udojowej w kształcie litery L lub U albo jednostronnej hali z kanałem udojowym po lewej lub po prawej stronie. W znaczący sposób ogranicza to koszty inwestycji, ponieważ nie ma konieczności przeprowadzania zmian strukturalnych. GEA z wielką chęcią pomoże zaprojektować układ dopasowany do danych warunków.