Wygrodzenia 2d Optima

Jednym z typów wygrodzeń oferowanych przez GEA jest wygrodzenie dla bydła 2D Optima. Wygrodzenia dla krów 2D Optima gwarantują optymalną przestrzeń na czas przebywania krów na legowiskach. Brak słupków montażowych oraz rur poprzecznych w części przedniej legowiska, pozwala swobodnie ułożyć się krowom w pożądanej przez nie pozycji.

W czasie zalegania krowa nie ociera czy nie uderza o słupki, których w tym rozwiązaniu po prostu nie ma. Na standardowych legowiskach krowa ma do czynienia z trzema rurami, które ograniczają jej ruch głową. Ruch ten jest niezbędny podczas wstawania jak i układania się zwierzęcia. Nieodpowiednia jakość tychże rur może doprowadzić do okaleczeń krów w rejonie samej głowy jak i karku.

Kluczowym elementem konceptu 2-D jest rura oporowa. Często spotyka się murki oporowe, wszelkiego rodzaju wyoblenia lub nawet deski. Ważną rzeczą przy doborze środka oporu dla krowy jest jego wykonanie, materiał oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia kończyn przednich. Deska ma tą wadę, że jest materiałem porowatym, chłonącym wilgoć z powietrza, przez co jest środowiskiem dość dobrym dla wszelkiego rodzaju bakterii. Murek, w szczególności wykonany ukośnie a nie prostopadle do powierzchni legowiska, powoduje, że krowa może się przy wstawaniu pośliznąć. Rura jest materiałem gładkim, nie chłonącym wilgoci, łatwym elementem do wyczyszczenia i konserwacji. Montaż jest bardzo prosty a trwałość jest o wiele dłuższa niż chociażby deski.

Zalety:

  1. Prosty montaż bezsłupkowy (idealna opcja  do modernizacji budynków przy istniejących legowiskach)
  2. Sprężystość agrafki pozwala krowom swobodniej wstać z legowisk (efekt amortyzacji oporu karku na rurze stabilizującej)
  3. Duża swoboda ruchów krowy w osi poprzecznej legowisk
  4. Profil przegrody odpowiada naturalnym kształtom ułożonej w nim krowy